03/07 - Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στην Δυτική Ζώνη Clarke...

Νέα Ενημέρωση 03/07:
Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Δυτική ζώνη Clarke...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στη Δυτική ζώνη Clarke ("West Zone Clarke: 0.8W - 5.0W")...
Nicolas A.

Τελευταίες αλλαγές στην FTA ζώνη Clarke...
Νέα Ενημέρωση  03/07: "Music + HDTV + More FTA Highlights" -  FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Δυτική Ζώνη Clarke…
Δυτική Ζώνη Clarke + FTA Highlights "0.8W / 4.0W / 5.0W"...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στη Δυτική ζώνη Clarke ("West Zone Clarke"), με τους δορυφόρους "Thor 0.8W / Amos 4W / Eutelsat 5.0W"...

03/07: Νέα FTA πιλοτική υπηρεσία μέσω της τροχιακής θέσης "Amos 4W" (11140Η)...
01/07: Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Δυτική ζώνη Clarke και αλλαγές ψηφιακών δεδομένων για τις ουκρανικές υπηρεσίες "Zalp TV, Pravda TYT, κ.α.",  μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Amos 4W" (12410Η)...

Nicolas A.

Νέα Ενημέρωση 03/07:...

Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων στη Δυτική FTA ζώνη Clarke...
Ενδεικτικές χρωματικές αποχρώσεις και κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Δυτική FTA ζώνη Clarke...
Διαβάστε στο τέλος τι σημαίνουν οι χρωματικές αποχρώσεις καναλιών... Επιγραμματικά κάθε αναμεταδότης ξεκινά με το πάροχο εκπομπής, τη συχνότητα εκπομπής (MHZ) και πόλωσης (κάθετη `η oριζόντια), ο ρυθμός μετάδοσης (SR), το FEC, το σύστημα εκπομπής ελεύθερης `η κρυπτογραφημένης λήψης, η χώρα (ως αγορά DTH `η καλωδιακή τροφοδοσία), η δέσμη εκπομπής και η μέση διάμετρος λήψης για τη χώρα μας... Και ακολουθούν οι υπηρεσίες καναλιών οι οποίες αναλόγως της χρωματικής απόχρωσης, ερμηνεύονται ως εξής...
new:  Νέα Είσοδος, αλλαγή `η μετακίνηση υπηρεσίας σε νέα συχνότητα εκπομπής (`η ενεργοποίηση νέου αναμεταδότη) και ψηφιακών δεδομένων...
HD (FTA): Κανάλια υψηλής ευκρίνειας - FTA - Ελεύθερης Λήψης μέσω άλλων παρόχων...
- SD (FTA):  Kανάλια τυπικής ευκρίνειας -  FTA - Ελεύθερης Λήψης μέσω άλλων παρόχων...
FTA+: Κανάλια Ελεύθερης Λήψης με εν μέρει ενεργή κωδικοποίηση της υπηρεσίας μέσω άλλων παρόχων...
- FTA HEVC/UHD: Κανάλια Ελεύθερης Λήψης - πιλοτικές υπηρεσίες HEVC/UHD...
DVB-S2/8PSK/ACM/VCM/Multi - Stream (FTA):  FTA εκπομπή υπηρεσιών για καλωδιακή χρήση τροφοδοσίας επίγειων ψηφιακών πλατφορμών, σε σύστημα εκπομπής που προαπαιτεί ειδική δορυφορική κάρτα λήψης για PC `η δέκτη STB...
 / ...  Εμπεριέχονται ενδεικτικά εν μέρει υπηρεσίες του αναμεταδότη  / `η ο αναμεταδότης είναι εκτός λειτουργίας...

Feelgood Zapping: "Music + HDTV + More FTA Highlights + Footprints"...
Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες στη ζώνη Clarke...
...
Τελευταίες αλλαγές στην FTA ζώνη Clarke...
Νέα Ενημέρωση 03/07: "Music + HDTV + More FTA Highlights" -  FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke…
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στη Δυτική ζώνη Clarke ("West Zone Clarke"), με τους δορυφόρους "Thor 0.8W / Amos 4W / Eutelsat 5.0W"...
...

03/07: Νέα FTA πιλοτική υπηρεσία μέσω της τροχιακής θέσης "Amos 4W" (11140Η)...
01/07: Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Δυτική ζώνη Clarke και αλλαγές ψηφιακών δεδομένων για τις ουκρανικές υπηρεσίες "Zalp TV, Pravda TYT, κ.α.",  μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Amos 4W" (12410Η)...
17/03: Αναβάθμιση σε High Definition για το περιφερειακό γαλλικό κανάλι "8 Mont Blanc HD", μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 5W" (12564V)... 
10/03: Ενεργοποίηση του δορυφόρου "Amos 7 - 4W" (12315Η)...
09/03: FTA εκπέμπει πλέον η ψυχαγωγική υπηρεσία "Bollywood TV" (12456V), μέσω της τροχιακής θέσης "Thor 0.8W"...
08/02: Αλλαγή προτύπου εκπομπής, κωδικοποίησης και ψηφιακών δεδομένων για την FTA αθλητική υπηρεσία "213" (12380V), μέσω της τροχιακής θέσης "Thor 0.8W"... Επίσης στην ίδια τροχιακή θέση η δοκιμαστική κάρτα εκπομπής σχετικά με τις εξελίξεις πρόσβασης της υπηρεσίας "Prima HD  Infocard (11727V)" στις 0.8W...
08/02/17: Ενεργοποίηση νέου αναμεταδότη σε νέα συχνότητα εκπομπής για τις FTA ουκρανικές υπηρεσίες τύπου "Music Box, Tonis HD", μέσω του δορυφόρου "Amos 2 - 4W" (11140H)... Περισσότερα FTA Highlights σε δημοφιλείς δορυφορικές τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke:
"Hot Bird 13E Highlights" - FTA + Nova - Κινητικότητα καναλιών και συχ     νοτήτων μέσω της τροχιακής θέσης "13E"...
"Astra 19.2E Highlights" - FTA - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις 19.2Ε...
"Astra 2G/2E Highlights" - FTA - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις 28.2Ε...
"Eutelsat 9B Highlights" - FTA + COSMΟΤΕ ΤV - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις "9E"…
"Music + HDTV Highlights - Central Zone Clarke: 26E - 3.1E" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...
"Music + HDTV Highlights - East Zone Clarke: 31.5E - 52.5E" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...