08/04: Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στην Ανατολική ζώνη Clarke...

Νέα Ενημέρωση 08/04:
Μετονομασία για την FTA ψυχαγωγική υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας "FOX TV HD", μέσω της τροχιακής θέσης Turksat 42E...
Νέες FTA υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας "A News HD, A2 HD", μέσω του Turksat 42E...
Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στην Ανατολική ζώνη Clarke "31.5E/33E/39E/42E/45E/46E/52E/52.5E"...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στην Ανατολική ζώνη Clarke ("East Zone Clarke"), με τους δορυφόρους "Astra 5B - 31.5E / Eutelsat 33C - 33.0E / Hellas Sat 2 - 39E / Turksat 42E / Intelsat 45E / Azerspace 46E / MonacoSat 52E  και Y1A - 52.5E"...
Nicolas A.
...

Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στην Ανατολική ζώνη Clarke "31.5E/33E/39E/42E/45E/46E/52E/52.5E"... 
Τελευταίες αλλαγές στην Ανατολική FTA ζώνη Clarke...
Νέα Ενημέρωση  08/04: "Music + HDTV + More FTA Highlights" -  Only FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke…
...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στην Ανατολική ζώνη Clarke ("East Zone Clarke"), με τους δορυφόρους "Astra 5B - 31.5E / Eutelsat 33C - 33.0E / Hellas Sat 2 - 39E / Turksat 42E / Intelsat 45E / Azerspace 46E / MonacoSat 52E  και Y1A - 52.5E"...

...Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στην Ανατολική ζώνη Clarke...

08/04: Νέες FTA υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας "A News HD, A2 HD", μέσω της τροχιακής θέσης Turksat 42E (11999V)...
02/04: Μετονομασία για την FTA ψυχαγωγική υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας "FOX TV HD", μέσω της τροχιακής θέσης Turksat 42E (12329Η)...

Nicolas A.

Νέα Ενημέρωση 08/04:...

Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων  στην Ανατολίτικη FTA ζώνη Clarke...
Ενδεικτικές χρωματικές αποχρώσεις και κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στην FTA ζώνη Clarke...
Διαβάστε στο τέλος τι σημαίνουν οι χρωματικές αποχρώσεις καναλιών... Επιγραμματικά κάθε αναμεταδότης ξεκινά με το πάροχο εκπομπής, τη συχνότητα εκπομπής (MHZ) και πόλωσης (κάθετη `η oριζόντια), ο ρυθμός μετάδοσης (SR), το FEC, το σύστημα εκπομπής ελεύθερης `η κρυπτογραφημένης λήψης, η χώρα (ως αγορά DTH `η καλωδιακή τροφοδοσία), η δέσμη εκπομπής και η μέση διάμετρος λήψης για τη χώρα μας... Και ακολουθούν οι υπηρεσίες καναλιών οι οποίες αναλόγως της χρωματικής απόχρωσης, ερμηνεύονται ως εξής...
new:  Νέα Είσοδος, αλλαγή `η μετακίνηση υπηρεσίας σε νέα συχνότητα εκπομπής (`η ενεργοποίηση νέου αναμεταδότη) και ψηφιακών δεδομένων...
HD (FTA): Κανάλια υψηλής ευκρίνειας - FTA - Ελεύθερης Λήψης μέσω άλλων παρόχων...
- SD (FTA):  Κανάλια τυπικής ευκρίνειας -  FTA - Ελεύθερης Λήψης μέσω άλλων παρόχων...
FTA+:  Κανάλια Ελεύθερης Λήψης με εν μέρει ενεργή κωδικοποίηση της υπηρεσίας μέσω άλλων παρόχων...
- FTA HEVC/UHD:  Κανάλια Ελεύθερης Λήψης - πιλοτικές υπηρεσίες HEVC/UHD...
DVB-S2/8PSK/ACM/VCM/Multi - Stream (FTA):  FTA εκπομπή υπηρεσιών για καλωδιακή χρήση τροφοδοσίας επίγειων ψηφιακών πλατφορμών, σε σύστημα εκπομπής που προαπαιτεί ειδική δορυφορική κάρτα λήψης για PC `η δέκτη STB...
 / ...  Εμπεριέχονται ενδεικτικά εν μέρει υπηρεσίες του αναμεταδότη  / `η ο αναμεταδότης είναι εκτός λειτουργίας...

Feelgood Zapping: "Music + HDTV + More FTA Highlights + Footprints"...
Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες στη ζώνη Clarke...
...
Τελευταίες αλλαγές στην Ανατολική FTA ζώνη Clarke...
Νέα Ενημέρωση 08/04: "Music + HDTV + More FTA Highlights" -  Only FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke…
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στην Ανατολική ζώνη Clarke ("East Zone Clarke"), με τους δορυφόρους "Astra 5B - 31.5E / Eutelsat 33C - 33.0E Hellas Sat 2 - 39E / Turksat 42E / Intelsat 45E / Azerspace 46E / MonacoSat 52E  και Y1A - 52.5E"...
...

...
08/04: Νέες FTA υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας "A News HD, A2 HD", μέσω της τροχιακής θέσης Turksat 42E (11999V)...
02/04: Μετονομασία για την FTA ψυχαγωγική υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας "FOX TV HD", μέσω της τροχιακής θέσης Turksat 42E (12329Η)...
08/03: Νέα ψηφιακά δεδομένα για τις FTA υπηρεσίες "Mooz Dance, Next TV HD", μέσω της τροχιακής θέσης Azerspace 46E (11094V)...
05/03: Νέα FTA ετεροχρονισμένη υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας TV 8.5 HD (τρέχει σε ρυθμούς Survivor), μέσω της τροχιακής θέσης Turksat 42E (12356H)...
10/02/17: Επερχόμενη αναβάθμιση σε υψηλή ευκρίνεια για το μουσικό κανάλι PΜC HD, μέσω της τροχιακής θέσης Y1A 52.5E (11900H),


Περισσότερα FTA Highlights σε δημοφιλείς δορυφορικές τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke:
"Hot Bird 13E Highlights" - FTA + Nova - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω της τροχιακής θέσης "13E"...
"Astra 19.2E Highlights" - FTA - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις 19.2Ε...
"Astra 2G/2E Highlights" - FTA - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις 28.2Ε...
"Eutelsat 9B Highlights" - FTA + COSMΟΤΕ ΤV - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις "9E"…
"Music + HDTV Highlights - Central Zone Clarke: 26E - 3.1E" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...
"Music + HDTV Highlights - West Zone Clarke: 0.8W - 15W" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...